Podczas wieczornego spotkania goście wzięli udział w Kawiarence Inwestorów (Investors’ Café). Zgromadziła ona partnerów publicznych i prywatnych w ramach siedmiu „wiosek” tematycznych poświęconych transportowi, energii, środowisku naturalnemu, społeczeństwu opartemu na wiedzy, zdrowiu, badaniom i innowacjom oraz inżynierii finansowej. W jej ramach odbędzie się 50 seminariów związanych z powyższymi tematami, powstanie również studio telewizyjne i centrum medialne. Wśród regionów zaprezentowane zostało także województwo śląskie. To już kolejny udział województwa w tej imprezie. Z roku na rok nasze stanowisko cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Ze względu na dużą liczbę odwiedzających, w przyszłym roku planowane jest rozszerzenie prezentowanej oferty zarówno promocyjnej, jak i inwestycyjnej.

Dni Otwarte Regionów, to czterodniowe wydarzenie, które stanowi okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z tworzeniem miejsc pracy, innowacyjnością, zmianami klimatu i innymi wyzwaniami, jak również przyczyni się do debaty nad przyszłą europejską polityką spójności. Jako największe wydarzenie w kalendarzu polityki regionalnej UE, w którym ma uczestniczyć prawie 5 tysięcy osób, Open Days jest okazją dla urzędników UE, polityków na szczeblu krajowym, lokalnym i regionalnym, ekspertów politycznych i przedstawicieli biznesu, bankowości i organizacji społeczeństwa obywatelskiego do wymiany idei i nawiązywania kontaktów. W tegorocznej imprezie, współorganizowanej przez Komitet Regionów i Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej, pod hasłem „Czas na rezultaty – regiony źródłem wzrostu i zatrudnienia” udział bierze 212 regionów i miast z 33 krajów.

Polska jest jednym z najliczniej reprezentowanych państw, w imprezie uczestniczy 16 partnerów regionalnych: Śląskie, Dolny Śląsk, Wielkopolska, Pomorze Zachodnie, województwo opolskie, pomorskie, region łódzki, Małopolska, miasto Łódź, województwo lubelskie, Olsztyn, województwo podlaskie, Warmia i Mazury, Mazowsze oraz województwo podkarpackie i kujawsko-pomorskie.