Podpisy pod porozumieniem o współpracy przy powstaniu Centrum złożyli: Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski, Wicemarszałek Zbyszek Zaborowski, Sekretarz Generalny Światowej Organizacji Turystyki Francesco Frangialli, Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka–Szulik i Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej prof. Krzysztof Szaflarski.

Patronat nad działalnością tej placówki sprawować będzie Światowa Organizacja Turystyczna (UNWTO). Centrum jest wyspecjalizowaną jednostką, która będzie realizować program Światowej Organizacji Turystycznej na rzecz rozwoju produktu turystycznego i jego promocji w odniesieniu do dziedzictwa przemysłowego.

Jeśli umiejętnie wykorzystamy tę szansę, jaką dziś otrzymało Zabrze, to Centrum stanie się ośrodkiem który będzie odgrywał światową rolę i wniesie bogaty wkład w zachowanie dla pokoleń europejskiego i światowego dziedzictwa kultury przemysłowej – powiedział marszałek Śmigielski.

Województwo Śląskie w ramach polityki turystycznej będzie koordynować działania Centrum na szczeblu regionalnym, z kolei Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa będzie udzielać wszechstronnej pomocy w sprawach naukowo–badawczych i edukacyjnych.

Coraz więcej zabytków, które trafiają na listy UNESCO to zabytki techniki. Jak widać nie chcemy stracić z otoczenia tego, co związane było z poprzednimi pokoleniami – mówił Francesco Frangialli Sekretarz Generalny UNWTO.

Dzisiejsza uroczystość była pierwszym punktem dwudniowej konferencji „Dziedzictwo kulturowe jako element zrównoważonego rozwoju turystyki”. Jej tematem przewodnim jest umiejętne wykorzystanie dziedzictwa przemysłowego, jako wkład działalności turystycznej do zrównoważonego rozwoju. Turystyka jest tą dziedziną ludzkiej aktywności i działalności gospodarczej, która szczególnie nadaje się do wykorzystania dziedzictwa przemysłowego w zrównoważonym rozwoju, jako ze poszukuje atrakcji, rozwija więzi społeczne, zgłasza zapotrzebowanie na różnorodne usługi oraz tworzy miejsca pracy.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Katarzyna Sobierajska podsekretarz Stanu ds. Turystyki w Ministerstwie Turystyki i Sportu i Sławomir Kowalski, Senator RP.

fot. BP Tomasz Żak