Ułatwienie w zatrudnianiu specjalistów przewiduje m.in. par. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. nr 50, poz. 398 z późn. zm.). Na jego podstawie np. wójt czy prezydent miasta w uzasadnionych przypadkach może skrócić staż pracy pracownikowi samorządowemu, który jest wymagany na określonym stanowisku. Takim uzasadnionym przypadkiem może być brak zainteresowania ogłoszeniem o naborze lub też brak kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu. Wtedy sekretarz może wolne stanowisko powierzyć innemu pracownikowi samorządowemu, który nie ma wymaganego stażu pracy, ale spełnia pozostałe wymagania. Może też zatrudnić kandydata, który – poza doświadczeniem zawodowym – spełnia wszystkie pozostałe warunki.

Część ekspertów uważa, że przepis pozwalający na zatrudnienie pracownika bez wymaganego stażu jest niekonstytucyjny. –Dopuszcza on bowiem nierówne traktowanie osób ubiegających się o prace w urzędzie – mówi Stefan Płażek, adiunkt w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.