Rachmistrze spisowi, za realizację obchodu przedspisowego, otrzymają wynagrodzenie w postaci ryczałtu wysokości 200 zł za dokonanie obchodu. Stawka za poprawnie wypełniony formularz spisowy – w badaniu pełnym – wyniesie 3 zł, natomiast w badaniu reprezentacyjnym – 10 zł. Zakłada się przy tym, że rachmistrze spisowi odwiedzą 20 % wylosowanych mieszkań w badaniu reprezentacyjnym oraz 10 % w badaniu pełnym.

Osobne stawki przewidziano dla ankieterów statystycznych. Za udzielanie informacji o spisie w trybie infolinii przewidziano wynagrodzenie 500 zł za cały okres działania call-center, podczas gdy za umawianie rachmistrzów spisowych na dokonanie wywiadów u respondentów – ryczałt w kwocie 350 zł. Za poprawnie wypełniony formularz spisowy ankieter otrzyma, podobnie jak rachmistrz, 3 zł.
W dniu 14 grudnia 2010 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. Rozporządzenie przedłożył prezes Głównego Urzędu Statystycznego.