Zgodnie z założeniami ustawy, będą one mogły pozyskiwać finansowanie inwestycji drogowych także spoza budżetu. Zgodnie z art. 8 ust. 3 spółka może też korzystać z gwarancji i poręczeń skarbu państwa. W takim przypadku będzie zwolniona z opłat prowizyjnych z tego tytułu.

Mają być to podmioty uprawnione także do korzystania ze środków unijnych, co ma zwiększyć możliwość absorpcji tych środków. Jest to istotne z uwagi na fakt, iż w obecnych warunkach istnieje ryzyko niewykorzystania dużej ilości środków finansowych, które są przewidziane w ramach funduszy z Unii Europejskiej na lata 2007-2013.