Rząd chce znowelizować ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych z 2003 roku i rozszerzyć katalog dłużników, oraz listę tytułów prawnych upoważniających do przekazywania informacji gospodarczej. Lista ta obejmie umowy o przewóz osób i bagażu, o dostarczanie energii, wody, wywóz nieczystości. Nowe przepisy ułatwia też przekazywanie informacji pozytywnych o wywiązywaniu się dłużników z ich zobowiązań.

Doświadczenia stosowania dotychczas obowiązującej ustawy wskazują, że współpraca z biurem informacji gospodarczej jest dla wierzycieli pomocą w uzyskaniu należności. Korzyści odnotowują także spółki komunalne i zakłady budżetowe gmin, które nie tylko wchodzą w tego rodzaju kooperację, ale również szukają wśród trzech BIG najbardziej optymalnego partnera.

Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu zdecydował się na współpracę z InfoMonitorem wiosną tego roku, gdy poziom zadłużenia ze strony użytkowników lokali sięgnął 50 mln zł – mówi Ewa Paradowska-Protasiuk, rzecznik wrocławskiego zarządcy.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu zarządza 2133 lokalami użytkowymi.

Około 25 proc. najemców ma problemy z regularnym opłacaniem czynszu, co powoduje, że roczne zaległości płatnicze sięgają 16 mln zł – informuje Piotr Puszczykowski, dyrektor tej instytucji.

Doświadczenia zarządców lokalów komunalnych wskazują, że średnio 40 proc. dłużników decyduje się zapłacić należność po otrzymaniu wezwania do zapłaty wraz z ostrzeżeniem o umieszczenie ich danych w rejestrze dłużników. Pozostałe 30 proc. postanawia spłacić swoje długi, gdy zaczynają odczuwać dolegliwości wynikające z figurowania w rejestrze BIG. A tymi dolegliwościami są: niemożliwość zakupu usługi telefonicznej w abonamencie, dostępu do internetu, wynajmu dodatkowego lokalu, zaciągnięcia kredytu, czy dokonania zakupu na raty lub na zasadzie leasingu – czytamy w dzienniku.