Listę arbitrów prowadzoną przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zastąpiła Krajowa Izba Odwoławcza. Ma ona zagwarantować profesjonalne, sprawne oraz szybkie rozpoznawanie odwołań w sprawach zamówień publicznych.

W skład powołanej właśnie Izby weszło 25 członków, którzy posiadają doświadczenie zawodowe związane z problematyką zamówień publicznych. Wśród nich jest ośmiu radców prawnych, prokurator i adwokat oraz 16 osób, które pracowały w administracji publicznej, a także trzy osoby zatrudnione dotychczas w różnych podmiotach gospodarczych – czytamy w dzienniku.