Krajowa Izba Odwoławcza została skonstruowana na podobieństwo sądów. Członkowie składów orzekających Izby będą niezawiśli i związani przy orzekaniu wyłącznie przepisami.

Nowela p.z.p. wprowadza zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez członków KIO oraz zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i łączenia funkcji członka Izby z mandatem posła, senatora, czy radnego. Wprowadzona zostanie też odpowiedzialność dyscyplinarna członków KIO.

Członków KIO będzie powoływał prezes Rady Ministrów spośród osób, które z najlepszymi wynikami przejdą postępowanie kwalifikacyjne. Arbitrami KIO będą mogli zostać tyko prawnicy, a to oznacza, że spora część obecnych arbitrów utraci możliwość orzekania.

KIO będzie finansowane z wpisów od odwołań wnoszonych przez wykonawców. Działanie zawodowego arbitrażu będzie, zdaniem sądu, nawet tańsze od obecnego systemu. Przy założeniu, że na początek wystarczy ok. 30 – 40 członków KIO, koszt działania Izby wyniesie ok. 6 – 7 mln zł rocznie.