Według badania Saratoga HC Benchmarking (PwC) jeszcze w 2008 r. przeciętny koszt szkolenia jednego pracownika w Polsce wynosił 1566 zł i był o niemal 50 proc. wyższy niż w Europie Zachodniej. W 2009 r. wydatki szkoleniowe polskich firm spadły jednak o 23 proc., zbliżając się w ten sposób do poziomu europejskiego. Taka redukcja kosztów była możliwa m.in. dzięki zastosowaniu narzędzi e-learningu.

Szkolenia e-learningowe oznaczają dla pracodawcy dużo mniejszy wydatek w porównaniu z nakładami potrzebnymi do organizacji szkolenia tradycyjnego. Dzięki e-szkoleniu pracodawca oszczędza m.in. na kosztach podróży pracowników, ich zakwaterowania czy wynajęcia sali szkoleniowej. Co więcej, koszt zakupu szkolenia e-learningowego w przeliczeniu na jednego zatrudnionego jest diametralnie niższy niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań. W rezultacie, oferta szkoleniowa dostępna dla pracowników może być dużo bardziej rozbudowana. 

Warto także pamiętać, że e-szkolenie gwarantuje ten sam poziom wiedzy dla wszystkich jego uczestników. W przypadku szkoleń tradycyjnych, prowadzonych często przez różnych trenerów, trudno uniknąć różnic w sposobie ich realizacji i zawartości merytorycznej.  Korzystając ze szkolenia e-learningowego każdy pracownik ma pewność, że otrzymuje tę samą jakość wiedzy, co pozostali uczestnicy – mówi Teresa Olszewska, Prezes Zarządu GAVDI Polska S.A.

Szkolenia e-learningowe są niezastąpione szczególnie w sytuacjach wymagających przeszkolenia w krótkim czasie dużej grupy ludzi znajdujących się w różnych lokalizacjach. Dlatego takie rozwiązania najlepiej sprawdzają się w przypadku tzw. „twardych” obszarów, czyli np. szkoleń produktowych w bankach i firmach ubezpieczeniowych czy zagadnień BHP.

Choć e-learning przynosi pracodawcy szereg wymiernych korzyści, nie może w pełni wyeliminować tradycyjnej oferty szkoleniowej.

Decydując się na wdrożenie e-szkoleń pracodawcy powinni pamiętać, że nie są one narzędziem, które w 100 proc. zastąpi tradycyjne szkolenia. Bezcelowe jest np. stosowanie e-learningu w przypadku szkoleń z obszaru umiejętności interpersonalnych, które wymagają obecności trenera i bezpośredniej interakcji z innymi uczestnikami. Istnieje jednak wiele obszarów, w których z powodzeniem można zastosować narzędzia e-learningu optymalizując w ten sposób nakłady zainwestowane w rozwój pracowników – dodaje Teresa Olszewska.


Żródło: Ewa Mittelstaedt Mondey PR