Wczoraj Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał wniosek posłów Platformy Obywatelskiej w sprawie zgodności z konstytucją przepisów nowelizujących Ordynację wyborczą do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Przepisy te za przekroczenie terminu do złożenia oświadczenia majątkowego przewidywały utratę mandatu. Jednocześnie w ustrojowych ustawach samorządowych pozostały w mocy przepisy, które za to samo zdarzenie przewidywały sankcję w postaci utraty prawa do diety w przypadku radnych czy prawa do wynagrodzenia wójtów czy starostów.

Trybunał uznał przepisy ustawy nowelizującej za niezgodne z konstytucją.

Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodne z konstytucją przepisy dotyczące terminów składania własnych oświadczeń majątkowych przez radnych wszystkich szczebli samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zdaniem Trybunału przepisy te nie budzą wątpliwości.

Natomiast za niezgodne z konstytucją Trybunał uznał przepisy o terminach składania informacji o działalności gospodarczej małżonka.