Opisana sprawa dotyczy firmy Kaufland Polska Markety Spółka z o.o. Jak poinformowała Państwowa Inspekcja Pracy, w sierpniu 2007 r. w trakcie kontroli w jednym z marketów, a konkretnie w Tarnowie, inspektor pracy zakwestionował stosowane przez firmę kwestionariusze. Inspektor uznał, że w kwestionariuszach tych są dane osobowe, których zbieranie jest zakazane przez prawo. W związku z tym, zastosował następujące środki prawne:

 • zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711), zgodnie z którym kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 • powiadomił o sprawie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (skutkiem takiego powiadomienia jest zazwyczaj kontrola GIODO w zakładzie pracy),
 • skierował wystąpienie, w którym zobowiązał pracodawcę do usunięcia z akt osobowych pracowników danych osobowych, do których przetwarzania pracodawca nie jest upoważniony.
 • Tak więc – z przepisami o ochronie danych osobowych nie ma żartów. Błędne sporządzenie kwestionariusza osobowego może narazić pracodawcę i pracownika działu kadr na karę grzywny a nawet więzienia a także na strest podczas kontroli PIP i GIODO.
  Co dokładnie zakwestionował inspektor pracy – o tym mowa niżej.

  Dlaczego pracodawca naraził się na problemy:

  W firmie Kaufland Polska Markety Spółka z o.o. kwestionariusz osobowy zawierał pytania do pracownika o:

  1. nazwisko, imię i ew. nazwisko rodowe,
  2. datę urodzenia i miejscowość urodzenia,
  3. miejsce zamieszkania (+kod),
  4. telefon (praca), telefon komórkowy, e – mail,
  5. stan rodzinny – żonaty/zamężna lub nieżonaty/niezamężna,
  6. liczba dzieci i ich wiek,
  7. obywatelstwo,
  8. w przypadku kandydatów zagranicznych: od kiedy znajdują się w Polsce?, zezwolenie na pobyt ważne od dnia?, zezwolenie na pobyt ważne do dnia?,
  9. dane na temat dotychczasowej pracy zawodowej,
  10. czy aktualny stosunek pracy jest nie wypowiedziany lub wypowiedziany od dnia,
  11. jaki okres wypowiedzenia ma aktualnie?
  12. od kiedy mógłby zacząć pracę?
  13. aktualne dochody (wynagrodzenie miesięczne/roczne/zmienne) – pole nieobowiązkowe,
  14. wymagane wynagrodzenie,
  15. czy ma do dyspozycji prywatnej samochód firmowy?
  16. czy z obecnym pracodawcą lub innym pracodawcą istnieje porozumienie o zakazie konkurencji?
  17. czy zajmuje się inną pracą zarobkową?
  18. dane na temat wykształcenia,19. czy otrzymuje rentę?

  20. czy posiada ważne prawo jazdy, a jeżeli tak to jakiej kategorii?
  21. czy składał u nas już wcześniej podanie o pracę?
  22. czy są u nas zatrudnieni jego krewni, a jeżeli tak to w jakim dziale?
  23. czy może pracować w różnych miejscach?
  24. czy powinien odbyć jeszcze służbę wojskową (dla mężczyzn)? Inspektor pracy uznał, że zakres tego kwestionariusza osobowego w pkt 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 i 24 wykraczał poza zakres określony w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a w pkt 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22 i 24 – poza zakres określony w art. 221 § 2 Kodeksu pracy.

  Portal Kadrowy – odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne :: www.portalkadrowy.pl

  Artykuł pochodzi z serwisu: www.PortalKadrowy.pl :: Serwis specjalistów ds. personalnych