W tym roku, po raz pierwszy, może to być wyłącznie język roboczy UE, tj. angielski, niemiecki, francuski oraz hiszpański, włoski, węgierski, portugalski, szwedzki, fiński, niderlandzki, grecki, duński, estoński, słoweński, litewski, czeski, słowacki, łotewski, irlandzki, bułgarski, rumuński i maltański. Ich znajomość należy potwierdzić odpowiednim certyfikatem, wymienionym w załączniku do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. nr 13, poz. 82) – podaje dziennik.