Ten obowiązek przekazu informacji w nowej formie będzie dotyczył gmin, powiatów oraz samorządów województwa z obszarów województwa mazowieckiego. Od 12 września wymienione wyżej podmioty są zobowiązane wystąpić do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o udostępnienie identyfikatora oraz hasła dostępu, które umożliwią korzystanie z aplikacji SHRIMP.

Prezes Urzędu w przeciągu 14 dni ma obowiązek przekazania loginu i hasła dostępu. Ze względu na bardzo napięte terminy wdrażania nowego systemu UOKiK już teraz zaleca jak najszybsze występowanie z wnioskiem o nadanie loginu i hasła – podaje „Gazeta Prawna”.