Sprawozdanie muszą przekazywać zamawiający, którzy w 2007 roku udzielili zamówień o wartości większej niż 14 tys. euro. Jeżeli udzielono zamówień dodatkowych lub uzupełniających, to należy je traktować jako odrębne postępowania, a więc uwzględniać w sprawozdaniu, jeśli ich wartość przekracza 14 tys. euro. Sprawozdanie należy przekazać do 1 marca 2008 r. – pisze dziennik.

Obowiązek sprawozdawczy na zamawiających nakłada art. 98 prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655). Wzory formularzy ustala rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 10 września 2007 r. zmieniające dotychczasowe przepisy (Dz.U. nr 175, poz. 1226).