Wczoraj w sejmowej Komisji Skarbu Państwa odbyło się pierwsze czytanie dwóch rządowych oraz poselskiego projektu zmian w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. nr 171, poz. 1397 z późn. zm.).

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Skarbu dzięki nowym przepisom znikną prawne bariery prywatyzacji, a proces prywatyzacji stanie się bardziej jawny. Przygotowana przez rząd nowelizacja wprowadza m.in. karty prywatyzacji, które będą dokumentować jej przebieg. Znajdą się tam m.in. informację o nabywcy, uzyskanej cenie, realizacji zobowiązań prywatyzacyjnych, zawarciu pakietu socjalnego, obejmującego zobowiązania dotyczące ochrony interesów pracowników oraz innych osób związanych z prywatyzowanym podmiotem – pisze dziennik

Nowe przepisy rozszerzają możliwości bezpłatnego przekazywania akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa jednostkom samorządu terytorialnego lub ich związkom, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50 proc. Zaproponowano również zniesienie obowiązujących ograniczeń w dysponowaniu akcjami nabytymi nieodpłatnie od Skarbu Państwa. Dzięki zmianom nie będzie wymagana zgoda Rady Ministrów na sprzedaż mniejszościowych pakietów akcji lub udziałów, należących do Skarbu Państwa.