Włączenie środków unijnych do budżetu państwa to jedna z najważniejszych zmian w ustawie o finansach publicznych. Pozwoli na szybsze i łatwiejsze przekazywania dotacji ostatecznym odbiorcom środków, a więc np. gminom i przedsiębiorcom.

Posłowie opowiedzieli się za włączeniem środków unijnych do budżetu państwa jako dochodów państwa, a także za wprowadzeniem nowych zasad i procedur przepływu tych środków wewnątrz sektora finansów publicznych, w tym w ministerstwach.

Poważne zmiany mają również nastąpić w audycie wewnętrznym. Komisja finansów przyjęła autopoprawkę rządu z nieznacznymi zmianami. Wiceminister finansów Paweł Banaś zapewniał, że wprowadzenie proponowanych przez resort zmian nie oznacza zwolnień z pracy dotychczasowych audytorów. Posłowie komisji przyjęli przepis, zgodnie z którym dotychczasowi audytorzy wewnętrzni staną się na mocy nowelizowanej ustawy audytorami wewnętrznymi posiadającymi uprawnienia do wykonywania zawodu w dotychczasowym rozumieniu.