Przepis art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej określa, jakie wymagania kwalifikacyjne powinny spełniać „osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej” (trzyletni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej). W pytaniu chodzi o interpretację wyrażenia „osoby kierujące” – czy odnosi się ono tylko do kierownika (dyrektora) tej jednostki, czy także do jego zastępców. W odniesieniu do osób kierujących samorządowymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej odpowiedzi na to pytanie należy szukać w przepisach regulujących prawa i obowiązki pracowników samorządowych (odesłanie z art. 123 i 123a tej ustawy) – informuje „Rzeczpospolita”.