Dzięki temu firmy, które jeszcze nie kupiły podpisów kwalifikowanych, będą mogły korzystać z e-podpisów wydanych przez ZUS do czasu utraty ich ważności. Po upływie tego terminu przedsiębiorcy będą zobowiązani stosować w kontaktach z ZUS tylko bezpieczny podpis elektroniczny.