Każdego roku do rywalizacji stają firmy, które liczą na potwierdzenie walorów jakościowych, technologicznych i użytkowych swoich produktów oraz usług. W sumie spośród 76 nominowanych do Godła (32 produkty, 18 usług, 8 innowacji, 14 gmin i 4 inwestycji zagranicznych) Kapituła wybrała 31 Laureatów. Znalazły się wśród nich m.in. Instytut Badawczy Dróg i Mostów – za innowacyjny Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów (ISKIP), znane wszystkim rodzicom Bielskie Zakłady Obuwia „Befado”, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna – za kreowanie rozwoju przedsiębiorczości poprzez tworzenie otoczenia sprzyjającego zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, a także popularne sery „Lazur”, piwo WARKA czy miasto Białystok.
Michał Lipiński – Mijająca edycja jest jedną z najbardziej wyrównanych. Spośród wszystkich złożonych wniosków, a było ich blisko 100, prawie wszystkie uzyskały pozytywną ocenę ekspertów. Fakt ten świadczy o tym, że polskie produkty i usługi są na bardzo wysokim poziomie. Świadomość firm, że aby utrzymać się na rynku, trzeba reprezentować odpowiednią jakość, jest duża. Narzędzie w postaci Godła „Teraz Polska” jest potwierdzeniem najwyższej jakości produktów i usług oraz profesjonalizmu firm je oferujących.

 

Nowością tegorocznej edycji było rozszerzenie formuły Konkursu „Teraz Polska” o nową kategorię – dla Inwestycji Zagranicznych. Miała ona na celu uhonorowanie polskich firm, które dokonały znaczących inwestycji poza granicami naszego kraju i w ten sposób wpłynęły na kreowanie pozytywnego wizerunku Polski zagranicą. Laureatem tej edycji została Firma SELENA FM SA za zakład produkcyjny pian poliuretanowych w Chinach. W tej kategorii Konkursu kandydatury do nagrody zostały przedstawione Kapitule Godła „Teraz Polska” przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, w formie rekomendacji do nagrody.

 

W związku z 20-leciem Godła „Teraz Polska” Kapituła postanowiła przyznać także wyróżnienia honorowe wydarzeniom specjalnym, promującym Polskę. Nagrody z rąk marszałek sejmu Ewy Kopacz odebrali: Jurek Owsiak za Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,  Marian Woronin i Andrzej Majkowski za Czwartki Lekkoatletyczne oraz Czesław Lang za Tour de Pologne. Podczas uroczystej Gali w Teatrze Wielkim wyróżnienia za wkład w rozwój Polskiego Programu Promocyjnego otrzymali także Prezydenci RP, którzy pełnili dotychczas rolę Patronów Honorowych nad Konkursem. Laudację wygłosił poseł Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek. W Teatrze Wielkim obecny był Lech Wałęsa. W związku z udziałem w misji na Ukrainie Aleksander Kwaśniewski, wbrew wcześniejszym planom, nie mógł przybyć na uroczystość. W jego imieniu nagrodę odebrała córka, Aleksandra Kwaśniewska.

 

W tym roku po raz trzeci nagrodzeni zostali także „Wybitni Polacy”, laureaci konkursu, którzy swoją działalnością przyczyniają się do promowania naszego kraju za granicą. Wręczenia statuetek dokonał Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Nagrody trafiły do prof. Wiesława L. Nowińskiego, światowej sławy radiologa, autora komputerowej mapy mózgu oraz do prof. Henryka Skarżyńskiego wybitnego otolaryngologa.
Wieczór uświetnił koncert sopranistki Aleksandry Kurzak oraz Sebastiana Karpiela-Bułecki śpiewających w towarzystwie Orkiestry Symfonicznej Teatru Wielkiego.

Konkurs „Teraz Polska” do dziś pozostaje jedynym niekomercyjnym konkursem gospodarczym, a jego finał w Teatrze Wielkim – jednym z największych wydarzeń biznesowych. Przez dwie dekady wyłonionych zostało blisko 500 Laureatów