1) Nazwa stypendium: Międzynarodowe Praktyki Parlamentarne
Kraj: Niemcy
Rodzaj: praktyka parlamentarna w biurach deputowanych w Bundestagu; seminaria w fundacjach politycznych
Czas trwania 5 miesięcy, marzec – lipiec
Termin składnia podań: koniec maja
Wymagania: obywatelstwo polskie, wiek maksymalnie 30 lat w chwili rozpoczęcia praktyk, ukończone z pomyślnym wynikiem studia wyższe, bardzo dobra znajomość języka niemieckiego

2) Nazwa stypendium: Program stypendialny Fundacji im. Roberta Bosha dla młodych kadr kierowniczych z krajów Europy Środkowej i Wschodniej
Kraj: Niemcy
Rodzaj: Staż w ministerstwach, urzędach, związkach i innych instytucjach sektora publicznego, seminaria
Czas trwania: 9 miesięcy, wrzesień – maj
Termin składnia podań: początek grudnia
Wymagania: obywatelstwo polskie, wiek od 25 do 35 lat, studia uniwersyteckie lub inne ukończone z doskonałymi wynikami, przynajmniej roczne udokumentowane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej; wysoka motywacja oraz inicjatywa, gotowość dalszego doskonalenia zawodowego, dobra znajomość języka niemieckiego

3) Nazwa stypendium: Stypendia im. Josepha Conrada
Kraj: Wielka Brytania
Rodzaj: Studia podyplomowe w formie kursów uniwersyteckich bądź własnych badań naukowych
Czas trwania: 3 – 13 miesięcy
Termin składnia podań: , połowa listopada
Wymagania: obywatelstwo polskie, stałe miejsce zamieszkania w Polsce, dyplom ukończenia studiów wyższych, osoby znajdujące się na początku kariery zawodowej, posiadające co najmniej 2-letnie doświadczenie w administracji publicznej, w konkursie nie mogą wziąć udział osoby obecnie przebywające na stypendium fundowanym przez rząd brytyjski lub jeśli otrzymały je w ciągu ostatnich 3 lat, bardzo dobra znajomość języka angielskiego

4) Nazwa stypendium: Stypendium Huberta H. Humphrey’a
Kraj: Stany Zjednoczone
Rodzaj: zajęcia na uczelniach. 4-tygodniowy staż zawodowy
Czas trwania; 10 miesięcy, wrzesień – czerwiec
Termin składnia podań: 15 września
Wymagania: obywatelstwo polskie, stałe miejsce zamieszkania w Polsce, ukończone studia wyższe, staż pracy powyżej 5 lat, możliwość uzyskania urlopu na czas trwania stypendium, dobra znajomość języka angielskiego, w konkursie nie mogą wziąć udziału osoby z podwójnym (polskim i amerykańskim) obywatelstwem, posiadające zieloną kartę oraz te, które w ciągu ostatnich 5 lat przebywały dłużej niż 6 miesięcy za granicą

5) Nazwa stypendium: Stypendium oferowane w ramach programu Matra Training for European Cooperation
Kraj: Holandia
Rodzaj: studia podyplomowe z zakresu prawa międzynarodowego i prawa europejskiego
Czas trwania: 12 miesięcy
Termin składnia podań: połowa lipca
Wymagania: absolwenci prawa, ukończone 35 lat, akceptacja pracodawcy na odbycie studiów dziennych w pełnym wymiarze czasu pracy, bardzo dobra znajomość języka angielskiego poświadczona egzaminem językowym TOEFL

6) Nazwa stypendium: Young Leaders Programme
Kraj: Japonia
Rodzaj: studia
Czas trwania 11 miesięcy od października 2007 do września 2008
Termin składnia podań: 3 października
Wymagania: konieczne 3-letnie doświadczenie w administracji publicznej, maksymalny wiek 40 lat, bardzo dobra znajomość języka angielskiego

źródło: www.brws.silesia-region.pl