Oczekujemy od parlamentarzystów przyjęcia takiej ustawy, która umożliwi nam właściwe realizowanie naszych działań. Straż miejska jest jednostką odpowiedzialną za zachowanie porządku na terenie gminy. Nasze działania powinny być jednak skuteczniejsze niż do tej pory – powiedział komendant krakowskiej straży miejskiej Janusz Wiaterek.

Dzisiaj strażnik praktycznie nie może zareagować, widząc np. samochód jadący pod prąd drogą jednokierunkową. Nie ma też uprawnień do przeszukania osób zatrzymanych.Od siedemnastu lat środowisko straży miejskiej walczy o uprawnienia zbliżone do tych, jakie mają policjanci. Straż miejska jest jednym z elementów systemu bezpieczeństwa i porządku.