Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) wyjaśniło wątpliwości dotyczące korzystania z urlopu szkoleniowego. Od 16 lipca tego roku pracownik ma prawo do sześciu dni takiego urlopu, jeśli przystępuje do trzech rodzajów egzaminów: eksternistycznego, maturalnego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Ministerstwo podkreśla, że do odpłatnych dni wolnych nie ma prawa pracownik w trakcie sesji na studiach. Pracujący studenci mogą skorzystać z 21 dni urlopu szkoleniowego, ale dopiero na ostatnim roku studiów. MPiPS przypomina jednak, że urlop w takim wymiarze przysługuje bez względu na rodzaj studiów, które podjął podwładny. Wolne przysługuje zatem na ostatnim roku studiów zarówno licencjackich i magisterskich, jak i podyplomowych.

MPiPS informuje ponadto, że z urlopu szkoleniowego nie mogą korzystać osoby uczęszczające na kursy, które nie kończą się egzaminami. Nie przysługuje on także wtedy, gdy organizator szkolenia samodzielnie zdecyduje, że kończy się ono egzaminem (nawet jeśli nazwie go eksternistycznym lub potwierdzającym kwalifikacje zawodowe).