Miejsce obchodów jubileuszu Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” wybrano nieprzypadkowo. To właśnie w niewielkiej miejscowości Ossala w gminie Osiek urodził się i przez wiele lat mieszkał Adam Bień, człowiek, który odegrał niepoślednią rolę w historii nie tylko ruchu chłopskiego, ale i historii Polski XX wieku. W czasie II Wojny Światowej powołany przez Prezydenta Rzeczpospolitej na emigracji na stanowisko I Zastępcy Delegata Rządu RP na kraj w randze ministra, w marcu 1945 roku aresztowany wraz z innymi przywódcami Polskiego Państwa Podziemnego i skazany na 5 lat w słynnym „procesie Szesnastu”.

To właśnie on był jednym z organizatorów Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczpospolitej Polskiej „Wici”. W czerwcu 1928 roku na zjeździe programowym tej organizacji wygłosił własny referat programowy „Demokracja w wychowaniu młodego człowieka w wolnym kraju”. Od następnego roku pełnił funkcję prezesa „Wici”.

Niedzielne uroczystości 80-lecia powstania Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” ściśle nawiązywały do postaci tego zmarłego przed dziesięciu laty nieprzeciętnego człowieka i patrioty. Najpierw uczestnicy obchodów złożyli na grobie Adama Bienia kwiaty, natomiast po południu podczas uroczystego spotkania w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach referat nt. „Tradycji i dokonań ZMW RP „Wici” wygłosiła córka Adama Bienia, Hanna Bień – Bielska. W WDK odbyło się także przekazanie sztandaru organizacji wojewódzkiej.