– Pragniemy na terenie naszej gminy popularyzować aktywny styl życia nie tylko wśród dzieci i młodzieży, lecz także wśród dorosłych – mówi wójt gminy Miedziana Góra Maciej Lubecki – Dzięki dobrej infrastrukturze sportowej będzie można organizować zawody rodzinne czy weekendy ze sportem i turystyką.

Poświęcenie płyty, inauguracyjny mecz oraz występy artystyczne młodzieży szkolnej uświetnią otwarcie kompleksu boisk. Początek uroczystości o godz. 12.00.

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” przygotowany został przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży, by mogły cieszyć się z uprawiania sportu w bezpiecznych warunkach, na nowoczesnych obiektach. Zakłada on budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. „Moje Boisko – Orlik 2012” realizowany jest wspólnie przez rząd i jednostki samorządu terytorialnego.
Boisko sportowe w Ćmińsku sfinansowane zostało przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i budżet Gminy Miedziana Góra.