Spotkanie otworzy i poprowadzi Starosta Kazimierski Jan Nowak oraz Komendant Powiatowy Policji w Kazimierzy Wielkiej mł. insp. mgr inż. Artur Bielec. W programie debaty także wystąpienia: Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, przedstawiciela marszałka województwa i pełnomocnika wojewody.

Uczestnicy debaty obejrzą także prezentację multimedialną przedstawiającą strukturę przestępczości i zagrożenia na terenie powiatu kazimierskiego i poszczególnych gmin. Jutro kolejna debata społeczna. Tym razem organizowana z myślą o mieszkańcach powiatu kieleckiego. Odbędzie się o godz. 10.00 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu Chęcinskim. Na zakończenie spotkania przeprowadzona zostanie anonimowa ankieta na temat poczucia bezpieczeństwa.