Do konkursu można zgłaszać materiały publicystyczne (reportaże, analizy, wywiady) w dwóch kategoriach:

  • publikacje prasowe
  • publikacje radiowe i telewizyjne.
  • Podobnie jak w roku ubiegłym, w każdej kategorii przyjmowanych będzie nie więcej niż 5 prac jednego autora. W konkursie mogą brać udział prace publikowane lub emitowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.

    Prace w kategorii „publikacje radiowe i telewizyjne” należy dostarczać na płytach CD lub DVD.
    Prace należy nadsyłać pocztą lub przynosić osobiście do Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce pokój nr 317
    Koperty z pracami należy opatrzyć napisem Konkurs o „Złote Pióro Marszałka”. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w styczniu 2009 roku podczas noworocznego spotkania Zarządu Województwa ze środowiskiem świętokrzyskich dziennikarzy. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.