W tym roku przedstawiciele świata nauki dyskutować będą o „Kościołach i zborach różnowierczych”. O zabytkach sakralnych i cerkwiach Halicza opowie Orest Tkaczyk z Ukrainy. W świat zapomnianych kościółków, kapliczek i zborów kościelnych Spiskiej Beli wprowadzi uczestników sesji dr Bożena Malcova ze Słowacji. Prof. dr Feliks Kiryk przedstawi historię zborów i kościołów ożarowszczyzny w okresie reformacji. Natomiast prawie 700-letnią historię Krościenka n/Dunajcem zaprezentuje Krzysztof Koper.

Organizatorzy – Urząd Miasta i Gminy Ożarów, Ożarowskie Stowarzyszenie Kulturalne „FORUM” oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie – zaplanowali również odsłonięcie tablicy poświęconej Annie z Dunin-Wąsowiczów i prof. Jacques Le Goff oraz Teresie Dunin-Wąsowicz.

Sesja rozpocznie się o godz. 10.30 w Sali Kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie.