Z okazji jubileuszu 50-lecia Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku otwarte zostaną dwie wystawy: „ 50 lat Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku” oraz „Testamentowy dar Marii Korniłowicz”. Zgromadzone na nich zostały pamiątki związane z historią placówki – m.in. wycinki z gazet, fotografie, monety, akt zrzeczenia się majątku w Oblęgorku przez rodzinę na rzecz Skarbu Państwa oraz dokumentację wystaw muzealnych. W programie także interpretacja cytatów ze „Złotej Księgi” muzeum oraz wykład prof. Lecha Ludorowskiego.

Podczas uroczystości zasłużeni pracownicy oraz przyjaciele Muzeum w Oblęgorku otrzymają wyróżnienia.
Rocznicowe uroczystości będą kontynuowane 26 października. O godz.14.00 w Kościele Parafialnym w Chełmcach odbędzie się msza święta w intencji Rodziny Sienkiewiczów z udziałem Kompanii Wolontarskiej z Kielc. Na cmentarzu parafialnym w Chełmcach oraz Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie złożone zostaną kwiaty na grobach dzieci pisarza Henryka Józefa Sienkiewicza i Jadwigi Korniłowicz.

Przypomnijmy – Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku powstało w 1958 r. dzięki darowiźnie dzieci pisarza – Jadwigi Korniłowicz i Henryka Józefa Sienkiewicza.

W Oblęgorku noblista mieszkał krótko, traktował go raczej jako letnią rezydencję. Dziś znajduje się sie tam szereg pamiątek związanych z jego życiem i twórczością, m.in. mahoniowe biurko, przy którym pisarz podobno pisał „Ogniem i mieczem”, portrety rodzinne, kolekcja broni afrykańskiej oraz trofea myśliwskie, we wnętrzach pałacyku zachowały sieę oryginalne meble, obrazy. Na piętrze znajduje się wystawa biograficzno-literacka. Tworzą ją pamiątki po Sienkiewiczu – pamiątki z jego podróży, rękopisy oraz fotokopia dyplomu o przyznaniu mu Nagrody Nobla.