Wojciecha Lubawskiego nagrodzono za stworzenie dogodnych warunków dla inwestorów i twórców kultury. Natomiast Kazimierza Kotowskiego uhonorowano za umiejętność stworzenia mechanizmów współdziałania i partnerstwa instytucji publicznych, prywatnych i organizacji pozarządowych w celu realizacji usług społecznych i projektów infrastrukturalnych.

”Oskary” za wybitne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego przyznaje stowarzyszenie samorządowców – Liga Krajowa. Jest to nagroda im. Grzegorza Palki, uznawana jest za najbardziej prestiżowe wyróżnienie samorządowe. Laureaci otrzymują dyplomy oraz medale ze srebra.