W spotkaniu wzięły udział podmioty działające w sferze integracji społecznej. Prelegenci omówili problematykę wykluczenia społecznego w województwie świętokrzyskim, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości tworzenia projektów z zakresu integracji społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały także dobre praktyki na przykładzie zrealizowanych w naszym regionie projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.

fot.: www.sejmik.kielce.pl