Obrady podzielono na dwa dni – dziś odbędzie się wyjazd studyjny członków Podkomitetu, podczas którego zapoznają się z efektami zrealizowanego w ramach ZPORR działania „Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza”. W ramach tego zadania przeprowadzono rewitalizację wąwozu Piszczele wraz z przyległym do niego miejskim parkiem wypoczynku i rekreacji, przebudowano i zagospodarowano Mały Rynek na sandomierskiej Starówce oraz dokonano renowacji i konserwacji obiektów zabytkowych: Ratusza oraz Bramy Opatowskiej.

Na jutro zaplanowano omówienie realizacji projektów: Modernizacja Infrastruktury Edukacyjnej Politechniki Świętokrzyskiej, Campusu Uczelnianego oraz „e-świętokrzyskie” – rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej. Przedstawione zostaną także koncepcje realizacji Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego i Kieleckiego Inkubatora Technologicznego.