– Pierwsze konkursy, które ogłosiliśmy dotyczyły właśnie dróg. Dziś podzieliliśmy pierwsze pieniądze na ten cel – poinformował podczas konferencji prasowej marszałek Adam Jarubas. – Przypomnę, że w ramach RPO na drogi mamy do rozdysponowania w sumie 612 milionów złotych – dodał marszałek.

Na inwestycje na drogach wojewódzkich i powiatowych (działanie 3.1) wpłynęło 20 wniosków na łączną kwotę 150 mln złotych. 16 z nich otrzymało akceptację Zarządu Województwa – te projekty otrzymają ok. 90 milionów złotych wsparcia. Na zadania z infrastruktury lokalnej (działanie 3.2) złożono 104 wnioski na ponad 260 mln złotych. Zarząd zdecydował wesprzeć 40 projektów kwotą 96 mln złotych. – Nie wszyscy w tym pierwszym naborze otrzymają pieniądze – wiele z tych projektów uzyskało bardzo wysokie oceny Zarządu, dlatego stworzyliśmy listę rezerwową – mówi Adam Jarubas. – W listopadzie ogłoszony zostanie drugi nabór wniosków i jestem przekonany, że większość projektów z listy rezerwowej otrzyma wsparcie – zapowiedział marszałek.

Zarząd Województwa podpisał dziś także z Urzędem Miasta Kielce wstępną umowę na współfinansowanie dużego projektu „Rewitalizacji Zabytkowego Śródmieścia Kielc”. To największy projekt rewitalizacyjny w regionie. Szacuje się, że koszt dofinansowania przekroczy 80 mln złotych. Początek inwestycji zaplanowano na październik przyszłego roku – zakończenie w 2013 roku.