W dniach 15-19.11.2010 r. odbył się audyt nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) połączony z audytem certyfikacyjnym Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK). Audyt przeprowadzony został przez niezależnych audytorów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBC S.A.). Był to już siódmy audyt systemu zarządzania, któremu poddał się Urząd – począwszy od 2004 roku.

Audyt obejmował Zintegrowany System Zarządzania, który został ustanowiony, udokumentowany i jest utrzymywany w oparciu o:

– System Zarządzania Jakością,

– System Zarządzania Środowiskowego,

– System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,

– System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
oraz System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym stanowiący rozszerzenie Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN 14001:2005, PN-N 18001:2004, PN-ISO/IEC 27001:2007 oraz WD SPZK.