Przekazanie 20 przedstawicielom władz województwa ługańskiego (wschodnia Ukraina) polskich doświadczeń z zakresu kreowania polityki inwestycyjnej oraz stosowania instrumentów i narzędzi przyciągania inwestycji jest celem rozpoczynającej się w przyszłym tygodniu wizyty studyjnej w Małopolsce.

Wizyta rozpocznie się w Niepołomicach, spotkaniem w Urzędzie z Burmistrzem Stanisławem Kracikiem (poniedziałek, 17 listopada, godz. 10), poświęconym znaczeniu oferty inwestycyjnej dla rozwoju polskich jst. Uczestnicy będą także mieli okazję zapoznać się z inwestycjami, pozyskanymi przez niepołomicki samorząd.

We wtorek, 18 listopada o godz. 10.30 goście spotkają się z Burmistrzem Maciejem Ostrowskim w Urzędzie Miasta w Myślenicach. Omówione zostaną efekty funkcjonowania I Strefy Przemysłowej Jawornik Polanka, w kontekście rozwoju gminy Myślenice. Uczestnicy obejrzą również inwestycje znajdujące się w Strefie.

Środa poświęcona będzie na wizytację Krakowskiego Parku Technologicznego i Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Czyżynach, gdzie zostaną zaprezentowane tamtejsze inwestycje.
We czwartek, 20 listopada o godz. 10.30 goście spotkają się ze Starostą Powiatu Suskiego. Bogaty program pobytu na Ziemi Suskiej przewiduje prezentację osiągnięć polityki inwestycji powiatu suskiego, prezentację działalności Ośrodka Wspierania przedsiębiorczości, prezentację obiektów użyteczności publicznej (szpital i centrum kryzysowe) jako dowodu na skuteczność powiatowej polityki inwestycyjnej.

Podsumowanie wizyty odbędzie się w siedzibie FRDL MISTiA przy ul. Szlak 73a w Krakowie (piątek, 21.11.2008)

Działania projektu „Szkoła przyciągania inwestycji dla wschodnioukraińskich jednostek administracji publicznej” obejmują swym zasięgiem województwo ługańskie, a więc obszar charakteryzujący się obecnie największą stagnacją gospodarczą na wschodzie Ukrainy (mimo ogólnie przyjmowanego wizerunku bogatego regionu Donbasu, większość tych terenów posiada bardzo duże bariery rozwojowe). Najważniejszym celem jest przygotowanie przedstawicieli ługańskiej administracji publicznej do profesjonalnego kreowania własnej polityki inwestycyjnej oraz skutecznego przyciągania inwestycji. Oprócz wspomnianej wizyty studyjnej w Małopolsce, cel zostanie zrealizowany poprzez m.in. poprzez przygotowanie profesjonalnej kadry menedżerów samorządowych województwa ługańskiego, zdolnych do skutecznego przyciągania inwestycji. Ważnym elementem będzie popularyzacja wolnorynkowych idei wśród decydentów państwowej administracji rejonowej Wschodniej Ukrainy, nawiązanie partnerskich kontaktów z organizacjami, instytucjami i samorządami w Polsce przez ukraińskie środowisko administracji rejonowej, a także opracowanie publikacji w języku ukraińskim, rekomendującej i wyjaśniającej idee przyciągania i promocji inwestycji w jednostkach administracji publicznej (600 egzemplarzy drukowanych i 1000 na CD).

Partnerami FRDL MISTiA jest Agencja Zrównoważonego Rozwoju Regionu Ługańskiego oraz Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej.