Celem szkoleń jest przygotowanie członków komisji bezpieczeństwa i porządku do realizacji zadań związanych z inicjowaniem i organizowaniem działań zapobiegających popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom oraz przyczynom ich powstawania, a także tworzeniem powiatowych programów zapobiegania przestępczości.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy członków komisji bezpieczeństwa i porządku, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz policjanci.

W bieżącym roku zaplanowano dziesięć edycji szkolenia, którego uruchomienie przewidywane jest na koniec kwietnia br.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej rekrutację na szkolenia:
Pani Małgorzata Grzymysławska
tel. MSWiA 733 5960
tel. 089 621 5960
e-mail: mgrzymyslawska@wspol.edu.pl

Szczegóły dotyczące szkoleń i termnarz znajdują się na stronie:
www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/5479/UWAGA_Cykl_szkolen_dla_starostow_oraz_czlonkow_komisji_bezpieczenstwa_i_porzadku.html