WPŁYW REFORMY KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO NA ZADANIA SEKRETARIATÓW SĄDOWYCH W PIONIE CYWILNYM – ZMIANY Z 21 SIERPNIA 2019 I 7 LISTOPADA 2019.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-01-25
 • Warszawa, mazowieckie

Inne terminy: 6.03.2020 Poznań 23.03.2020  Gdańsk Cel szkolenia i program I. Nowelizacja procedury cywilnej w zakresie pracy sekretariatów sądowych – zmiany obowiązujące od 21 sierpnia 2019 roku i od 7 listopada 2019 roku; 1) nowe obowiązki sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości; 2) posiedzenie przygotowawcze i plan rozprawy; 3) utrwalanie przebiegu posiedzenia i innych czynności sądowych przez strony; 4) komunikacja ze stronami; 5) nowe zasady doręczania pism procesowych; 6) zmiany w uzasadnianiu orzeczeń – wniosek… czytaj więcej

Warsztaty eksperckie – Szacowanie ryzyka i ocena skutków zgodnie z RODO

 • Organizator: Centrum Szkoleń IOD
 • 2020-01-28
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy do udziału w wyjątkowych warsztatach eksperckich, które powstały w oparciu o wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas pierwszego roku obowiązywania i stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).   Warsztaty skierowane są do inspektorów ochrony danych oraz osób i/lub zespołów zajmujących się ochroną danych w organizacji.   Uczestnicy warsztatów otrzymają wyjaśnienie najważniejszych… czytaj więcej

Prawo energetyczne

 • Organizator: Agencja SEDNO Sp. z o.o.
 • 2020-01-28
 • Warszawa, mazowieckie

SZKOLENIE POTWIERDZONE Krótko o szkoleniu: Zapoznanie się z podstawowymi regulacjami (krajowymi i unijnymi) i problematyką pozycji prawnej przedsiębiorstwa energetycznego / gazowniczego z punktu widzenia przepisów obowiązujących i przewidywanych zmian (ustawa prawo energetyczne i ważniejsze rozporządzenia, projekt ustawy Prawo gazowe). Korzyści ze szkolenia: 1. Zapoznanie się z podstawowymi regulacjami (krajowymi i unijnymi) i problematyką pozycji prawnej przedsiębiorstwa energetycznego / gazowniczego z punktu widzenia przepisów obowiązujących i przewidywanych zmian (ustawa prawo energetyczne i ważniejsze rozporządzenia, projekt ustawy Prawo gazowe); 2. Zapoznanie… czytaj więcej

ZMIANY W PODATKU VAT 2019/2020

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-01-28
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia i program Biała lista Obowiązek zapłaty na rachunek bankowy znajdujący się na białej liście podatników Sankcje za płatność na rachunek nieznajdujący się na białej liście 2. Mechanizm podzielonej płatności Likwidacja odwrotnego obciążenia Warunki stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności Wykaz towarów i usług objętych mechanizmem podzielonej płatności Mechanizm podzielonej płatności a transakcje w walucie obcej, Mechanizm podzielonej płatności a transakcje z kontrahentami zagranicznymi Zasady fakturowania przy mechanizmie podzielonej płatności Sankcje za naruszenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności… czytaj więcej

Nowelizacja przepisów postępowania cywilnego – w świetle „dużej nowelizacji KPC”

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-01-31
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia i program I. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (podpisana przez Prezydenta RP 24 lipca 2019 r.); 1. Przygotowanie sprawy do rozpoznania (ze szczególnym uwzględnieniem takich instytucji jak: posiedzenie przygotowawcze oraz plan rozprawy) oraz zmiany w zakresie systemu koncentracji materiału procesowego dotyczące przedstawiania twierdzeń i dowodów (porównanie rozwiązań nowych, obecnych oraz poprzednio obowiązujących w postępowaniu cywilnym); 2. Nadużycie prawa procesowego oraz mechanizmy prawne, mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku (przykładowo,… czytaj więcej

Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników – Warsztaty

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2020-01-31
 • Warszawa, mazowieckie

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową: Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników – Warsztaty>>> Korzyści dla uczestników szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt. Szkolenie polecamy dla: Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy. Metody, które zastosujemy podczas szkolenia: Wykład Prezentacja multimedialna Ćwiczenia warsztatowe… czytaj więcej

STOSOWANIE RODO W PRACY ZAWODOWEJ

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-02-04
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia i program I. Przetwarzanie danych osobowych w świetle RODO w pracy zawodowej: 1. zasady przetwarzania danych osobowych w ujęciu praktycznym 2. obowiązki podmiotu przetwarzającego dane osobowe 3. katalog „złotych zasad obowiązujących pracowników” 4. sposób i miejsce prezentacji klauzul informacyjnych 5. prawa osób, których dane są przetwarzane – jak je realizować, jakie jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia, co robić, gdy wypłynie wniosek 6. zasady odpowiedzialności pracownika za bezprawne udostępnienie danych osobowych lub odmowę… czytaj więcej

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 2019/2020 NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-02-06
 • Warszawa, mazowieckie

Inne terminy: 24.03.2020 Warszawa Cel szkolenia i program Dzień 1 stycznia 2019 roku był szczególną datą dla pracowników, jak również dla ich pracodawców. Tego dnia weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018, poz. 2215). Regulacje dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych wprowadzają szereg nieznanych do tej pory systemowi rozwiązań dodatkowego emerytalnego oszczędzania. W jakim celu ustawodawca wprowadził Pracowniczce Plany Kapitałowe i jaką rolę mają spełniać?… czytaj więcej

Archiwizacja Dokumentacji – Warsztaty dla prowadzących archiwa zakładowe/składnice akt

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2020-02-10
 • Warszawa, mazowieckie

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę interentową: Archiwizacja Dokumentacji – Warsztaty dla prowadzących archiwa zakładowe/składnice akt>>> Cel szkolenia:     Nabycie umiejętności praktycznych archiwizacji akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego i archiwum państwowego.     Stosowania normatywów kancelaryjno-archiwalnych w Podmiocie.     Uniknięcie odpowiedzialności za niewłaściwe postępowanie z dokumentem Urzędowym zarówno papierowym jak i elektronicznym. Korzyści dla Uczetników szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostana zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych,… czytaj więcej

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH – W ŚWIETLE „DUŻEJ NOWELIZACJI KPC (ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE)

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-02-13
 • Kraków, malopolskie

Inne terminy: 21.02.2020 Warszawa Cel szkolenia i program   Cel oraz charakter szkolenia:   szkolenie ma przede wszystkim charakter praktyczny – jego głównym celem jest wyjaśnienie praktycznych konsekwencji wprowadzonych zmian oraz związanych z tym szans, korzyści i zagrożeń – z perspektywy postępowań w sprawach gospodarczych.   celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie zmian dotyczących przepisów postępowania cywilnego, jak także skonfrontowanie zmian z dotychczasowymi przepisami postępowania cywilnego;   Program szkolenia:   I. Postępowanie w sprawach gospodarczych:… czytaj więcej