SZKOLENIE ON-LINE: Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce

  • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
  • 2021-05-13
  • SZKOLENIE ON-LINE, malopolskie

Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego stanowią podstawę codziennej pracy urzędników administracji państwowej i samorządowej. W związku z tym bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych pozwala na skuteczniejsze i szybsze podejmowanie kluczowych decyzji, a także usprawnia pracę instytucji jak i poszczególnego urzędnika. Cele szkolenia: Usystematyzowanie wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania administracyjnego, terminów ustawowych, przepisów regulujących kwestie odpowiedzialności i wyłączenia pracownika urzędu, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego… czytaj więcej

SZKOLENIE ON-LINE: Dostęp do informacji publicznej w kontekście najnowszych nowelizacji przepisów oraz RODO

  • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
  • 2021-05-21
  • SZKOLENIE ON-LINE, malopolskie

Udział w szkoleniu ma za zadanie udzielić odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, a także rozwiać wątpliwości dotyczące praktycznych aspektów stosowania przepisów z zakresu tematyki związanej z dostępem do informacji publicznej. Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do interpretacji posiadanych danych i wiadomości jako informacji publicznej, trybów dostępu do informacji publicznej, jak również przedstawiona zostanie szczegółowa analiza procedury wnioskowej od momentu złożenia wniosku aż do… czytaj więcej

Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników – Warsztaty

  • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
  • 2021-06-14
  • Warszawa, mazowieckie

Korzyści dla Uczetników szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostana zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt. Szkolenie polecamy dla: Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy. Metody, które zastosujemy podczas szkolenia: Wykład Prezentacja multimedialna Ćwiczenia warsztatowe PROGRAM SZKOLENIA: MODUŁ I. INSTRUKCJA… czytaj więcej