Absurdy i wpadki ustawy Prawo zamówień publicznych

Zapraszamy na szkolenie omawiające najbardziej newralgiczne punkty ustawy Parwo zamówień publicznych, sprawiające trudności zarówno zamawiajacym, jak i wykonawcom. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o przykłady stwierdzone podczas kontroli zamówień publicznych prowadzonych  przez Prezesa UZP oraz Inspektorów Instytucji Zarządzających z wykorzystaniem Uchwał i Orzeczeń KIO.

PROGRAM 

POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Definicja postępowania o zamówienie publiczne
Uchwała Sądu Najwyższego – odmienne stanowisko
„Filozoficzne“  Orzeczenie KDFP – godzące strony
Kto i kiedy składa oświadczenie o bezstronności

OFERTA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Treść oferty a forma oferty
Załączniki oferty
Brakujące oświadczenia i dokumenty – uzupełnienie oferty czy uzupełnienie dokumentów
Ważność dokumentu uzupełnionego po terminie
Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny

    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Używanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia przy opisie przedmiotu zamówienia
Wykazanie równoważności oferowanych produktów
Uchybienia formalne a korekty finansowe w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Inne niż cena kryteria – jak wycenić kryterium
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Jedyne kryterium cena jako powody wszelkiego zła?!

TRENER:

Jerzy Czaban
•    Jeden z pierwszych wykładowców zamówień publicznych wpisanych na listę trenerów, prowadzoną do 1997 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
•    Prezydent Białegostoku w latach 1989-1990
•    Arbiter zamówień publicznych wpisany na listę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
•    Występował po stronie obwinionego jako obrońca przed Komisją dyscypliny finansów publicznych

CENA ZAWIERA:

Najnowszą książkę „Prawo zamówień publicznych”

Materiały szkoleniowe
Lunch i poczęstunki w przerwach
Dostęp do EDUstrefy
Certyfikat z hologramem
Punkty w Programie Premiowym APEXnet
UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
Cena szkolenia: 495 zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2015-10-15 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Al. Jerozolimskie 123a, GOLDEN FLOOR

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe