AKTUALNA NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ORAZ ZMIANY W PRAWIE EGZEKUCYJNYM WPROWADZONE USTAWĄ O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I USTAWĄ O KOSZTACH KOMORNICZYCH

Cel szkolenia i program

I. Ustawa nowelizująca Kodeks postępowania cywilnego, stan prawny i poglądy doktryny:

 1. Nowe zasady własności miejscowej sądu i przekazywania sprawy innemu sądowi
 2. Nowe rozwiązania odnośnie ponoszenia kosztów procesu
 3. Nowe uregulowania w zakresie doręczania pism sądowych
 4. Pouczenia o prawdopodobnym wyniku sprawy i uprzedzenia o możliwościach rozstrzygnięcia na innej podstawie prawnej od wskazanej przez stronę
 5. Nowe zasady zgłaszania zarzutu potrącenia
 6. Nowe zasady organizacji postępowania i plan rozprawy
 7. Nowości w postępowaniu dowodowym, w tym instytucja nadużycia prawa procesowego przez stronę
 8. Nowe uregulowania w postępowaniu odwoławczym
 9. Postępowanie w sprawach gospodarczych
 10. Nowe uregulowania w postępowaniu egzekucyjnym

II. Najważniejsze zmiany w prawie egzekucyjnym

 1. Instytucje prawne w ustawie o komornikach sądowych
 2. Zasady ponoszenia opłat egzekucyjnych i wydatków w ustawie o kosztach komorniczych

Prowadzący

Nominację prezydencką do Sądu Rejonowego otrzymał w 1985 r. W 1988 r. został sędzią Sądu Wojewódzkiego. W 1990 r. został wizytatorem do spraw wieczystoksięgowych i egzekucyjnych. Jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Ponadto prowadzi zajęcia z aplikantami radcowskimi, adwokackimi i komorniczymi. Jest autorem publikacji na temat postępowania egzekucyjnego. Brał udział w pracach legislacyjnych poświęconych zmianom w księgach wieczystych i postępowaniu egzekucyjnym. W latach 2004 i 2005 był Naczelnikiem Wydziału Spraw Cywilnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od kilku lat jest także wizytatorem stałym z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie spraw wieczystoksięgowych i egzekucyjnych.

Informacje organizacyjne

Czas trwania szkolenia: w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: wskazane na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto)/os.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: 14 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Przyjmowanie zgłoszeń: Wypełnioną i podpisaną przez osobę upoważnioną. Kartę zgłoszenia (skan), prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-eureka.pl lub faxem na numer 22 378 29 50.

Cena szkolenia: 549 + 23% VAT zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Certyfikat udziału
Data: 2019-10-11 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe