ANALIZA ZMIAN PRZEPISÓW PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I PRAWA RESTRUKTURYZACYJNEGO OBOWIĄZUJĄCYCH OD 24 MARCA 2020 ROKU.

Cel szkolenia i program

Zajęcia prowadzone w formie panelu wykładowo-dyskusyjnego adresowane są do prawników, ekonomistów, doradców restrukturyzacyjnych, osób zarządzających firmami oraz prowadzących działalność gospodarczą.

Omówione zostaną zagadnienia dotyczące znowelizowanych ustawą z dnia 30.08.2019 roku przepisów prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego, które wejdą w życie 24.03.2020 roku. Przedmiotem szkolenia będzie również przedstawienie informacji na temat zmodyfikowanych przepisów ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, które w znacznym zakresie zaczną obowiązywać z początkiem 2020 roku.

Program:

I. Nowe zasady oddłużenia prywatnych przedsiębiorców i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

 • zakres podmiotowy, legitymacja do złożenia wniosku i przesłanki ogłoszenia upadłości.
 • dobrowolne i przymusowe postępowanie o zawarcie układu
 • tryby przebiegu postępowania upadłościowego prowadzonego wobec konsumenta – tryb ogólny właściwy dla przedsiębiorców oraz tryb uproszczony (bez sędziego-komisarza).
 • metody uzyskania oddłużenia:
 • ustalenie planu spłaty wierzycieli – nowe obowiązki dla syndyka;
 • warunkowe umorzenie zobowiązań – ryzyko dla dłużnika;
 • umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli.
 • przewidywane możliwości modyfikacji planu spłaty i skutki braku jego wykonania

II. Innowacje w zakresie funkcji sędziego komisarza – zasady wyboru, kompetencje, rola referendarza sądowego.
III. 1. Nowe oblicze syndyka masy upadłości (nadzorcy sądowego i zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych)

 • zasady wyznaczenia DR do prowadzenia spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych; tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego;
 • ministerialny nadzór nad osobami posiadającymi licencję doradcy restrukturyzacyjnego

2. Rozszerzenie kompetencji syndyka masy upadłości w zakresie ustalenia majątku masy upadłości oraz likwidacji .
3. Poszerzenie roli syndyka do przyjmowania zgłoszeń wierzytelności, ich weryfikacji i ustalenie listy wierzytelności.

IV. Modyfikacja postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości w zakresie przygotowanej likwidacji (pre-pack)

Prowadzący

Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, przewodniczący Wydziału VIII Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych. Od 1989 roku orzeka w sprawach gospodarczych, w tym w postępowaniach upadłościowych i naprawczych. W latach 1993-1996 członek komisji kodyfikacyjnej nad reformą prawa upadłościowego. W roku 2002 konsultant komisji sejmowej a w roku 2009 – komisji Senackiej w pracach nad nowelizacją ustawy Prawo Upadłościowe i naprawcze. Od 1991 roku jest wykładowcą akademickim z zakresu prawa gospodarczego – zwłaszcza w tematyce prawa upadłościowego, układowego oraz naprawczego – prowadząc zajęcia w Krajowej Szkole Sadownictwa i Prokuratury (d. KCKKSPiP). Szkoli sędziów i syndyków w ramach organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości szkoleń, kursów i konferencji. Autor wielu publikacji z tematyki prawa gospodarczego a w tym głownie z obszaru prawa upadłościowego, układowego oraz naprawczego.

Cena szkolenia: 599 + 23% VAT zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2020-04-02 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe