Archiwizacja dokumentacji

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności praktycznych archiwizacji akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego i archiwum państwowego

Stosowania normatywów kancelaryjno-archiwalnych w Podmiocie

Uniknięcie odpowiedzialności za niewłaściwe postępowanie z dokumentem Urzędowym zarówno papierowym jak i elektronicznym

 

Korzyści dla Uczetników szkolenia:

Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostana zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt.

 

Szkolenie polecamy dla:

Kierownictwo i pracownicy merytoryczni Urzędów szczególnie archiwiści, koordynatorzy czynności kancelaryjnych administracji rządowej (ministerstwa, urzędy wojewódzkie i administracja zespolona z Wojewodą) i samorządowej (urzędy marszałkowskie, starostwa, urzędy, miast i gmin i jednostki im podlegające np. szpitale, szkoły, przedszkola gopsy, mopsyitp.), Szkoły Wyższe, którzyrejestrują, dekretują, zakładają sprawy, akceptują, podpisują, wysyłająpisma i archiwizują akta spraw zakończonych.

 

Metody, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • Wykład
 • Prezentacja
 • Dyskusja
 • Warsztaty

PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I. RODZAJE WSPÓŁCZESNEJ DOKUMENTACJI

 1. Dokument – „dowód pierwszorzędny”, (dokument elektroniczny i papierowy)
 2. Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
 3. Dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw
 4. Dokumentacja pracownicza (akta osobowe i inna związana ze stosunkiem pracy)

MODUŁ II. PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ – PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO ICH STOSOWANIA

MODUŁ III. INSTRUKCJA KANCELARYJNA – PUNKTY ZATRZYMANIA PISMA

MODUŁ IV. RZECZOWY WYKAZ AKT – ISTOTA I KONSTRUKCJA

MODUŁ V. INSTRUKCJA ARCHIWALNA

MODUŁ VI. ORGANIZACJA I ZADANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO /SKŁADNICY AKT/

 1. Lokal archiwum zakładowego /składnicy akt/
 2. Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego /składnicy akt/
 3. Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji
 4. Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
 5. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym /składnicy akt/
 6. Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego /składnicy akt/
 7. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 8. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
 9. Sprawozdawczość archiwum zakładowego

MODUŁ VII. ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEEJ PO 1.01.2019 r.

MODUŁ VIII. WARSZTATY – około 30 praktycznych zadań

Cena szkolenia: 590 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Materiały poszkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
Data: 2020-10-26 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Wspólna 56
00-686

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe