Archiwizacja Dokumentacji – Warsztaty dla prowadzących archiwa zakładowe/składnice akt

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę interentową:

Archiwizacja Dokumentacji – Warsztaty dla prowadzących archiwa zakładowe/składnice akt>>>

Cel szkolenia:

     •     Nabycie umiejętności praktycznych archiwizacji akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego i archiwum państwowego.
     •     Stosowania normatywów kancelaryjno-archiwalnych w Podmiocie.
     •     Uniknięcie odpowiedzialności za niewłaściwe postępowanie z dokumentem Urzędowym zarówno papierowym jak i elektronicznym.

Korzyści dla Uczetników szkolenia:
Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostana zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt.

Szkolenie polecamy dla:
Kierownictwo i pracownicy merytoryczni Urzędów szczególnie archiwiści, koordynatorzy czynności kancelaryjnych administracji rządowej (ministerstwa, urzędy wojewódzkie i administracja zespolona z Wojewodą) i samorządowej (urzędy marszałkowskie, starostwa, urzędy, miast i gmin i jednostki im podlegające np. szpitale, szkoły, przedszkola gopsy, mopsyitp.), Szkoły Wyższe, którzyrejestrują, dekretują, zakładają sprawy, akceptują, podpisują, wysyłająpisma i archiwizują akta spraw zakończonych.

Metody, które zastosujemy podczas szkolenia:

     •     Wykład.
     •     Prezentacja multimedialna.

Program szkolenia:

MODUŁ I. RODZAJE WSPÓŁCZESNEJ DOKUMENTACJI

     1. Dokument – „dowód pierwszorzędny”, (dokument elektroniczny i papierowy)
     1. Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
     1. Dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw
     1. Dokumentacja pracownicza (akta osobowe i inna związana ze stosunkiem pracy)

MODUŁ II. PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ – PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO ICH STOSOWANIA

MODUŁ III. INSTRUKCJA KANCELARYJNA – PUNKTY ZATRZYMANIA PISMA

MODUŁ IV. RZECZOWY WYKAZ AKT – ISTOTA I KONSTRUKCJA

MODUŁ V. INSTRUKCJA ARCHIWALNA

MODUŁ VI. ORGANIZACJA I ZADANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO /SKŁADNICY AKT/

     1. Lokal archiwum zakładowego /składnicy akt/
     1. Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego /składnicy akt/
     1. Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji
     1. Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
     1. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym /składnicy akt/
     1. Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego /składnicy akt/
     1. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
     1. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
     1. Sprawozdawczość archiwum zakładowego

MODUŁ VII. ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEEJ PO 1.01.2019 r.

MODUŁ VIII. WARSZTATY – około 30 praktycznych zadań

 

 

Szkolenie prowadzi:

Małgorzata Bieda

Prawnik z ponad 25-letnim doświadczeniem w administracji publicznej, posiada uprawnienia archiwistyczne 1 i 2 stopnia. Od kilkunastu lat jest kierownikiem Archiwum w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu:

• Miłą i fachową obsługę
• Profesjonalizm trenera
• Ciekawe materiały szkoleniowe
• Certyfikaty ukończenia szkolenia
• Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu)
• Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego rodzaju potrzeby.
• Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników
(niektóre firmy twierdzą, że tylko one tak robią ale to nieprawda … my działamy tak od samego początku).

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

• Smaczne obiady i przerwy  kawowe
• Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia).
Możemy zaproponować również inne hotele na nocleg
• Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu – doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
• Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

Cena szkolenia: 590 PLN netto zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2020-05-18 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Centrum

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe