ASPEKTY PRAWNE OBROTU GRUNTAMI ROLNYMI NA NOWYCH ZASADACH USTALONYCH W USTAWIE Z DNIA 26 KWIETNIA 2019 R. O ZMIANIE USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO OD DNIA 26 CZERWCA 2019 R. ( DZ.U.2019, POZ.817).

Cel szkolenia i program

1. Możliwość nabycia nieruchomości rolnej do 1 ha przez osoby nie  będące rolnikami i to bez ograniczenia limitem.

2. Ułatwienia w nabyciu nieruchomości rolnej w miastach.

3. Rozszerzenia katalogu  podmiotów  na rzecz których można zbyć nieruchomość rolną bez zgody KOWR-u  oraz za zgodą KOWR-u.

4. Zwolnienia przedmiotowe z rygorów u.k.u.r.

5. Skrócenie obowiązku  prowadzenia  gospodarstwa rolnego  na nabytej  nieruchomości rolnej  z `10 lat  do 5 lat  i utrzymanie tego  obowiązku poza nieruchomościami położonymi w  miastach.

6. Nowe warunki udzielania zgody przez KOWR na nabycie gruntu.

7. Prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółkach kapitałowych.

Prowadzący

dr Helena Ciepła

doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego  w stanie spoczynku; jest autorem i współautorem wielu publikacji, m.in. komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu rodzinnego oraz ustawy o księgach wieczystych; prowadzi działalność dydaktyczną w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz  szkolenia  aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto).

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Cena szkolenia: 549 + 23% VAT zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2019-11-06 Adres:

Malopolskie
Kraków

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe