Asystentka Personalna/Asystent Personalny-organizacja sekretariatu Prezesa/Dyrektora

1. Zarządzanie dokumentami
 •przyjmowanie i ewidencja korespondencji przychodzącej
 •filtrowanie korespondencji
 •przygotowywanie i przedkładanie dokumentów do dekretacji i podpisu
 •zasady przygotowywania najczęściej występujących rodzajów pism
•zasady przygotowywania korespondencji e-mail
 •porządkowanie, przechowywanie i archiwizacja dokumentów
 
2. Organizacja czasu pracy w sekretariacie
 •planowanie własnego dnia pracy z wykorzystaniem przydatnych narzędzi
 •kalendarz Prezesa/Dyrektora – zasady koordynowania spotkań
•ochrona czasu pracy przed pożeraczami czasu/działaniami zbędnymi itp.
 
3. Zarządzanie hierarchią informacji prezentowanych Prezesowi/Dyrektorowi
 •pilność i ważność
 •główne poziomy znaczenia informacji dla firmy

4. Koordynowanie przepływu informacji
 •informacja w formie ustnej i pisemnej
 •odpowiedzialność za powierzone i przekazane informacje
 
5. Organizowanie i koordynowanie spotkań z udziałem przełożonego
 •spotkania wewnętrzne
 •spotkania z udziałem osób z zewnątrz
 •spotkania poza firmą
 
6. Organizacja podróży służbowych
 •zbieranie informacji, planowanie i przygotowanie podróży
 •rezerwacja środków transportu i hoteli
 •przygotowanie Dyrektora/Prezesa do podróży służbowej – „check list”
 •monitorowanie etapów podróży
 
7. Podstawy etykiety biznesu w pracy Asystentki/Asystenta
 •w sekretariacie
 •w gabinecie Dyrektora/Prezesa
 •podczas wizyty gości
 •w kontakcie telefonicznym
 
8. Współpraca i komunikacja w pracy Asystentki Personalnej/Asystenta Personalnego:
 •podstawowe zasady współpracy z przełożonym
 •zasady przekazywania i przyjmowania informacji
 •udzielanie informacji przez telefon
 •polityka prywatności

Cena szkolenia: 1353 zł W cenie szkolenia:
  • Certyfikat udziału
  • Materiały szkoleniowe
  • Przerwa kawowa
  • Lunch
  • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-03 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe