BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników szkolenia z uregulowaniami prawnymi oraz praktycznymi metodami i rozwiązaniami stosowania zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych w jednostce w obszarze bezpieczeństwa informacji, a w szczególności w obszarze ochrony danych osobowych.

METODA

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

WYKŁADOWCA
Trener specjalizujący się w dziedzinie rachunkowości i finansów publicznych, posiadający wieloletnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego i audytora w jednostkach sektora publicznego. Wybrane projekty:
• ”Rachunkowość I stopnia” – Krajowa Korporacja Oświatowa,”Finanse publiczne” ”Księgowości podatki” ”Ewidencja księgowa i sprawozdawczość budżetowa” -Wielkopolska Szkoła Gospodarcza
• ”System kontroli finansowej w jednostce finansów publicznych” – Zarząd Zieleni Miejskiej
• wdrażanie kontroli zarządczej w wybranych Urzędach Gminy i Urzędach Miejskich woj. Wielkopolskiego i woj. Dolnośląskiego.

PROGRAM SZKOLENIA

1.Aktualny stan prawny w zakresie bezpieczeństwa informacji, w szczególności ochrony danych osobowych.

2.Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych.

3.Zasady przetwarzania danych osobowych na podstawie przykładów.

4.Obowiązki informacyjne Administratora Danych Osobowych.

5.Zasady przetwarzania danych szczególnie chronionych – przykłady nieprawidłowości.

6.Udostępnianie danych, a powierzenie przetwarzania danych osobowych – różnice w interpretacji pojęć, wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7.Stosowanie skutecznych środków organizacyjnych i technicznych do zapewnienia poufności oraz integralności przetwarzanych danych osobowych.

8.Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności:
• Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
• Administratora Systemów Informatycznych,
• Administratora Danych Osobowych

9.Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych – przykłady uchybień i nieprawidłowości.

10.Obowiązek rejestracji w GIODO zbiorów danych osobowych.

11.Dokumentacja wewnętrzna: Polityka Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma w formie elektronicznej wzorcową dokumentację procedur wew. przetwarzania danych osobowych tj. ”Politykę Bezpieczeństwa Informacji” oraz ”Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym”.

CENA SZKOLENIA

430 zł; cena szkolenia zawiera:
• komplet materiałów szkoleniowych,
• certyfikaty dla uczestników szkolenia,
• przerwy kawowe, obiad.

Powyższa cena jest ceną netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

WARUNKIEM UDZIAŁU W SZKOLENIU JEST PRZESŁANIE FAXEM WYPEŁNIONEGO FORMULARZA NA NR (22) 872-14-85 LUB E-MAILEM NA ADRES SZKOLENIA@ACC.NET.PL, DOSTĘPNEGO NA STRONIE:
www.acc.net.pl

Rezygnacji należy dokonać w terminie do 6 dni roboczych przed szkoleniem.

Szkolenia zamknięte (wewnętrzne) organizowane na zlecenie Klienta charakteryzują się dopasowaniem do indywidualnych potrzeb szkoleniowych

ORGANIZATOR:
ACC TRAINING & CONSULTING GROUP
www.acc.net.pl
szkolenia@acc.net.pl
tel/fax: 22 872 14 85

Cena szkolenia: 430 zł W cenie szkolenia:
  • Certyfikat udziału
  • Przerwa kawowa
  • Lunch
  • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-02 Adres:

Mazowieckie
Warszawa Centrum
Tadeusza Rejtana 6

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe