BUDŻET ZADANIOWY W SEKTORZE PUBLICZNYM W 2017 ROKU

Szanowni Państwo,
Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu: 
 

BUDŻET ZADANIOWY W SEKTORZE PUBLICZNYM W 2017 ROKU
MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA:
POZNAŃ (Centrum)
20.06.2017 r. 
godz. 10:00 – 16:00
Hotel Mercure Centrum ****
 ul. Roosevelta 20 
DOGODNY DOJAZD – SPRAW >>

sala_1  sala_2  andante_1

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie metodologii planowania, ewidencjonowania i sprawozdawczości dotyczącej wydatków/kosztów w układzie zadaniowym w 2017 roku, z uwzględnieniem roli budżetu zadaniowego w planowanej na 2018 rok reformie systemu budżetowego. Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez przedstawienie budżetu zadaniowego jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi w sektorze publicznym, które może służyć poprawie skuteczności i efektywności administracji, oraz wskazanie praktycznych rozwiązań stosowanych do budżetu zadaniowego w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości z procesu wydatkowania środków i ponoszenia kosztów. Na szkoleniu przedstawione zostaną dobre praktyki oraz błędy w realizacji BZ w świetle wyników kontroli NIK.

METODA

Wykład, dyskusja, analiza problemów zgłoszonych przez uczestników, warsztaty, prezentacja aplikacji Trezor BUZA (aplikacja Ministerstwa Finansów dedykowana planowaniu i sprawozdawczości). Możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych

WYKŁADOWCA

Prawnik, ekspert w zakresie finansów publicznych i środków unijnych, absolwent rachunkowości (studia podyplomowe), konsultant  podatkowy, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego UMCS,  wykładowca prawa finansowego, autor  publikacji m.in.  na  łamach „Przeglądu  Podatkowego”.  Doradca organów wykonawczych  JST   oraz innych kierowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, środków unijnych, zarządzania i organizacji, zamówień publicznych, rozliczania podatku VAT w sektorze publicznym  oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na zlecenie ACC Training & Consulting Group realizował projekty szkoleniowe m.in. dla : Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Miasta w Warszawie, Urzędu Miasta w Krakowie, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Najwyższej Izby Kontroli.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Budżet zadaniowy jako instrument zarządzania finansami publicznymi:

 • cel wprowadzania planowania w układzie zadaniowym w Polsce,
 • narzędzie Nowego Zarządzania Publicznego,
 • powiązanie BZ z kontrolą zarządczą,
 •  zmiany wprowadzane od 2016 i od 2017 roku,
 •  doświadczenie międzynarodowe dotyczące budżetowania zadaniowego (tzw. performance budgeting),
 •  rola budżetu zadaniowego w planowanej na 2018 rok reformie systemu budżetowego.

   2. Najczęstsze błędy w zakresie budżetu zadaniowego w świetle wyników kontroli NIK dotyczących budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej.

         3. Metodologia planowania, ewidencji i sprawozdawczości w zakresie wydatków/ kosztów w układzie zadaniowym, w tym wydatków/ kosztów pośrednich.

         4. Budżet tradycyjny a rozwiązania budżetu zadaniowego

         5. Katalog funkcji państwa, zadań, podzadań, działań, celów oraz mierników na rok 2017. Zmiany w stosunku do 2016 roku.

         6. Zmiany w odniesieniu do budżetu zadaniowego planowane na 2018 rok

         7. Cele, obszary i mierniki zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego

         8. Zasady definiowania celów, doboru mierników i monitorowania ich realizacji

         9. Współpraca komórek merytorycznych oraz komórek finansowo – księgowych w planowaniu wydatków w układzie zadaniowym

       10. Powiązanie tradycyjnego układu budżetowego z budżetem zadaniowym – zasady kalkulacji i rozliczania wydatków na zadanie, rozliczenie wydatków osobowych, bieżących i majątkowych na zadania. Możliwość zastąpienia klasyfikacji tradycyjnej zadaniową

 11. Wydatki bezpośrednie – zasady przypisywania wydatków do działań, podzadań i zadań. Rozróżnienie działań merytorycznych od obsługowych (administracyjnych, technicznych)

       12. Wydatki pośrednie – zasady planowania i ewidencji:

 • wyodrębnienie w funkcję (zadanie) o charakterze technicznym (specyfika dysponentów części budżetowych oraz państwowych osób prawnych)
 • zastosowanie wskaźników podziałowych
 • zastosowanie proporcji
 • rachunek kosztów działań (tzw. rachunek ABC) wg miejsca powstawania kosztów

       13. Ewidencja księgowa wykonywania budżetu w układzie zadaniowym – zakładowy plan kont a polityka rachunkowości

       14. Aplikacja BUZA /Trezor BZ wspomagająca planowanie wydatków budżetu państwa/kosztów w układzie zadaniowym oraz sprawozdawczość z procesu – zasady pracy i rozwiązania dla typowych problemów technicznych i merytorycznych

       15. Warsztaty – analiza właściwego dla jednostek reprezentowanych przez uczestników układu funkcji, zadań, podzadań i działań wraz z celami i miernikami

CENA SZKOLENIA

449 zł – cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 6.06.2017 r.
490 zł – cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu od 7.06.2017 r.

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na wszystkie nasze szkolenia.
Uwaga! Promocje nie łączą się
.

Cena szkolenia: 449 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2017-06-20 Adres:

Wielkopolskie
Poznań

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe