Coaching jako narzędzie zarządzania pracownikami ( 2 dni )

Szanowni Państwo,
Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu: 
 
    

COACHING JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA PRACOWNIKAMI
MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA:
WARSZAWA (Centrum)  23 – 24.06.2016 r. godz. 10:00 – 16:00
Hotel Mercure Centrum **** ul. Złota 48/54 DOGODNY DOJAZD – SPRAW >>

sala_2  przerwa_kawowa  sala_3

ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących stanowiska kierownicze, które  zarządzają zespołami pracowników ale nie posiadają doświadczenia w prowadzeniu coachingu.

CEL SZKOLENIA

 • udoskonalenie umiejętności zarządzania zespołem przez zastosowanie metod coachingowych jako narzędzia  rozwijania kompetencji pracowników,
 • poznanie technik coachingowych poprzez ćwiczenia w oparciu o praktyczne przykłady,
 • możliwość zamówienia bezpłatnej, próbnej sesji coachingu.

METODA SZKOLENIA

 • mini-wykład – systematyzowanie i pogłębianie wiedzy,
 • trening zadaniowy – ćwiczenie nowych umiejętności i technik,
 • case study – doskonalenie umiejętności w oparciu o rzeczywiste przypadki,
 • dyskusja moderowana – omawianie sytuacji praktycznych,
 • praca w parach i zespołach – „burza mózgów”, wymiana doświadczeń,
 • ćwiczenia energetyzujące i techniki aktywizujące.

WYKŁADOWCA
Wykładowca  Certyfikowany Coach, Trener Biznesu, Psycholog. Posiada tytuł CPCC (Certified Professional Co-active Coach), który uzyskała w renomowanej szkole coachingu w Stanach Zjednoczonych. Od ponad 15 lat  pomaga organizacjom biznesowym oraz instytucjom sektora publicznego w rozwoju. Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, obsługi klienta, zarządzania zespołem, radzenia sobie ze stresem, profilaktyki wypalenia zawodowego. Realizowała projekty szkoleniowe m.in. dla: Mercedes-Benz Polska, Oriflame, Nordisk Pharma, Promedica24, Polskie Radio RYTM, ENEL-MED, Johnson Controls International, AXA Polska, ZUS, Kancelarii Prezesy Rady Ministrów.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ PIERWSZY

Moduł I: Filozofia coachingu:

 • coaching jako rozmowa, która ma znaczenie; coaching jako proces,
 • dlaczego coaching jest skutecznym narzędziem pracy w zarządzaniu pracownikami?,
 • korzyści z zastosowania coachingu dla pracownika, przełożonego oraz organizacji – przegląd dostępnych badań, wymiana doświadczeń,
 • jak pogodzić rolę przełożonego i coacha?

Moduł II: Kompetencje coacha:

 • zaciekawienie rozmówcą,
 • pytania – rozwijające, mocne, budujące samoświadomość,
 • słuchanie na kilku poziomach,
 • konstruktywna informacja zwrotna,
 • wyrażanie uznania,
 • docenianie pracownika i stawianie wyzwań.   

Moduł III: Osobisty potencjał coachingowy:

 • różne style przywództwa – koncepcja 6 stylów przywództwa opracowana przez D. Golemana,
 • świadomość siebie i zarządzanie sobą w relacji coachingowej,
 • kim jestem i co mnie wyróżnia (wartości, mocne strony, przekonania)?,
 • jaki wpływ chcę mieć na organizację, w której pracuję, na swoich pracowników i współpracowników (automotywacja, samorealizacja, spełnienie)?,
 • co mnie powstrzymuje przed działaniem (wewnętrzny krytyk, strefy komfortu)?

DZIEŃ DRUGI

Moduł I: Relacja coachingowa:

 • zasady budowania relacji coachingowej, która uwzględnia interesy organizacji,  pracownika, przełożonego oraz motywuje do działania,
 • jak z sukcesem zawrzeć kontrakt coachingowy.

Moduł II: Inspirująca rozmowa coachingowa:

 • tworzenie właściwego klimatu rozmowy,
 • motywowanie pracownika przez zastosowanie coachingu,
 • jak stawiać cele, by angażowały do pracy?,
 • jak rozbudzać w pracowniku chęć do inicjowania i wdrażania zmian?,
 • jak delegować zadania i wzbudzać odpowiedzialność za ich realizację?

Moduł III: Techniki coachingowe:

 • zastosowanie technik coachingowych w codziennej pracy związanej z zarządzaniem pracownikami,
 • technika GROW – ocena roczna, wzbudzenie motywacji, poprawa indywidualnych wyników pracownika,
 • technika FISH – nauka na błędach, rozwiązywanie trudnych sytuacji.

Moduł IV: Podsumowanie i zakończenie szkolenia:

 • korzyści z zastosowania coachingu w miejscu pracy – refleksje uczestników szkolenia,
 • przełożony w roli coacha – jak wykorzystać osobisty potencjał do kształtowania, indywidualnego stylu coachingu, jak doskonalić obszary do rozwoju?

CENA SZKOLENIA
899 zł - cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 9.06.2016  r.
950 zł – cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu od 10.06.2016 r.

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • przerwy kawowe,obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23%.

Cena szkolenia: 899 zł zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2016-06-23 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
ul. Złota 48/54

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe