Cyberprzestępczość

Cel szkolenia i program

 

Program szkolenia:

 

1. Wprowadzenie do problematyki cyberprzestępczości i zagadnienia karnomaterialne (miejsce popełnienia przestępstwa, najważniejsze rodzaje cyberprzestępstw, problemy związane z wykazaniem wyczerpania znamion)

 

2. Procesowe aspekty prowadzenia postępowań ze szczególnym uwzględnieniem uzyskiwania dowodów

 

3. Ocena dowodów elektronicznych

 

4. Case study (podział uczestników na grupy, każda grupa otrzymuje jeden stan faktyczny do przeanalizowania i zaprezentowania propozycji przeprowadzenia czynności)

 

Prowadzący

 

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Katedry Postępowania Karnego oraz Centrum Badań nad Cyberprzestępczością WPiA UMK. Autor ponad 120 opracowań naukowych, w tym monografii Dowody elektroniczne w procesie karnym (Toruń 2004), Europejska  pomoc prawna w sprawach karnych (Toruń 2007), Europejskie prawo karne (Toruń 2008),Granice badań oskarżonego w celach dowodowych, (Toruń 2010), Karnoprawna reakcja na zjawisko kradzieży tożsamości (Warszawa 2015), Rzetelne postępowanie dowodowe w sprawach karnych w świetle orzecznictwa strasburskiego (Warszawa 2018). Współautor podręcznika Przebieg procesu karnego (Toruń  2003) oraz komentarza do kodeksu karnego (II wyd. – 2018).Członek kolegium redakcyjnego czasopisma Digital Evidence and Electronic Signature Law Review. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
W pracy  naukowej specjalizuje się w prawie dowodowym, przestępczości komputerowej, prawnych zagadnieniach nowych technologii oraz europejskim prawie karnym.

 

Cena

 

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 449 PLN+23% VAT (552, 27 PLN brutto).

 

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Cena szkolenia: 449 + 23% VAT zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2019-06-28 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe