Dostęp do informacji publicznej a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Dostęp do informacji publicznej a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Czy wiesz jak postępować gdy ktoś poprosi o dostęp do informacji publicznej? Czy wiesz kiedy i jak przygotować pismo odmowne?

Czy wiesz jak odróżnić wnioski o dostęp do informacji publicznej od wniosków dotyczących ich ponownego wykorzystywania?

Zgłoś się na szkolenie już dziś – tylko w maju i czerwcu 2017 r. promocyjne ceny!

Cena: 495,00 zł brutto (zwolnione z VAT)

Terminy: 

Edycja 1:
24 maja 2017 r. (środa), godz. 9.00-16.00

Edycja 2:
13 czerwca 2017 r. (wtorek), godz. 9.00-16.00

Edycja 3:
21 czerwca (środa), godz. 16.30-19.40 (część 1)
22 czerwca 2017 r.(czwartek), godz. 16.30-19.40 (część 2)

Miejsce szkolenia:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Kraków.
Dla uczestników zapewniamy darmowy parking na terenie Kampusu.

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników administracji publicznej,
 • osób realizujących wnioski o udostępnienie informacji publicznej i wnioski o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania,
 • pracowników organizacji pozarządowych lub innych podmiotów, które dysponują środkami publicznymi.

 

Korzyści dla uczestników:

 • zapoznanie się z nowymi regulacjami w zakresie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego,
 • zdobycie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu przepisów prawnych związanych z obowiązkiem udostępniania informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego,
 • poznanie procedur w zakresie udostępniania informacji publicznej,
 • zdobycie umiejętności w zakresie rozróżniania wniosków o dostęp do informacji od wniosków o udostępnienie w celu ponownego wykorzystywania,
 • nabycie umiejętności praktycznych w zakresie prawidłowego przygotowania decyzji odmownej.

Forma szkolenia: 
Konwersatorium połączone z omawianiem przykładów i praktycznych rozwiązań, a także analizą przykładowych dokumentów.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podstawy prawne

Konstytucja RP, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

2. Podstawowe pojęcia i zakres stosowania przepisów o dostępie do informacji oraz ponownym wykorzystywaniu

Definicja informacji publicznej i informacji sektora publicznego, różnice w zakresie stosowania.

3. Wniosek o dostęp do informacji a wniosek o ponowne wykorzystywanie

Różnice w zakresie formy i treści wniosku, sposoby składania wniosków

4. Postępowanie z wnioskiem

Różnice w postępowaniu, postępowanie z informacją przetworzoną, dostęp w czasie rzeczywistym do systemów teleinformatycznych, oferta przekazania informacji, opłaty i koszty możliwe do naliczenia w obu trybach postępowania – omówienie dobrych praktyk oraz analiza przykładowych procedur wewnętrznych.

5. Odmowa udostępnienia informacji lub przekazania jej celem ponownego wykorzystywania 

Podstawy odmowy udostępnienia informacji publicznej, prawidłowa konstrukcja decyzji odmownej, negatywne sposoby zakończenia postępowania o ponowne wykorzystywanie informacji.

6. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i odpowiedzi na pytania

Przedstawienie i omówienie orzecznictwa sądów administracyjnych, analiza przykładów

Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Prowadzący szkolenie:
Kamila Kędzierska – Radca prawny, redaktor naczelny kwartalnika “Informacja w Administracji Publicznej”, pracownik aparatu administracji samorządowej. Trener i autor monograficznych szkoleń zawodowych dla pracowników samorządowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej. Autorka licznych publikacji dotyczących ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej. Ukończyła studia doktoranckie w katedrze Historii Administracji i Myśli Administracyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgłoszenia i opłaty:

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu są proszone o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej dostępnego  pod linkiem https://goo.gl/forms/Wv9oZ6PR9GR8a0on2.

Po otrzymaniu i zweryfikowaniu formularza skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia wpisania na listę uczestników oraz podania szczegółowej informacji o miejscu szkolenia. Po otrzymaniu potwierdzenia wpisania na listę uczestników, nie później niż 3 dni robocze od otrzymania potwierdzenia należy dokonać płatności za szkolenie przelewem na rachunek:

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27; 31-510 Kraków
78 2490 0005 0000 4600 2225 5478
tytułem: szkolenie DDIP „imię i nazwisko uczestnika”

Faktura VAT wystawiona będzie nie później niż 15ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wpłaty.

W cenę szkolenia wliczono:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • w przypadku szkoleń jednodniowych: przerwy kawowe + lunch
 • w przypadku szkoleń popołudniowych (godz. 16.30-19.40): przerwa kawowa + kanapki

Kontakt:

tel. 12 293 75 83, 12 293 75 67, faks. 12 293 75 59, szkolenia.msap@uek.krakow.pl.

http://msap.uek.krakow.pl/index.php/pl/harmonogram-szkolen

Cena szkolenia: 495,00 zł brutto (zwolnione z VAT) zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Parking
 • Certyfikat udziału
Data: 2017-06-21 Adres:

Malopolskie
Kraków
Rakowicka 27
31-510

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe