Dostęp do informacji publicznej

Krótko o szkoleniu:

Szkolenie przeznaczone dla pracowników instytucji rządowych, samorządowych, firm prywatnych, fundacji i stowarzyszeń, które na mocy obowiązujących przepisów są zobligowane do udostępniania informacji publicznej

Korzyści ze szkolenia:

Umiejętności analizy zapytań w ramach dostępu do informacji publicznej. Uczestnicy podczas szkolenia nabiorą praktycznej wiedzy z zakresu przepisów dotyczących informacji publicznej, podniesiony zostanie poziom wiedzy związanej z praktycznym stosowaniem przepisów prawa oraz orzecznictwa sądowego.

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy:

Umiejętność stosowania przepisów prawa w aspekcie praktycznym, umiejętność samodzielnego analizowania przypadków zapytań w ramach dostępu do informacji publicznej oraz zasady stosowania poszczególnych procedur w udzielaniu odpowiedzi.

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone dla pracowników instytucji rządowych, samorządowych, firm prywatnych, fundacji i stowarzyszeń, które na mocy obowiązujących przepisów są zobligowane do udostępniania informacji publicznej.

Program:

1. Pojecie dostępu do informacji publicznej – regulacje ustawowe.

2. Pojęcie udostępnienia informacji publicznej.

– udostępnienie na wniosek,

– wstęp na posiedzenia organów władzy,

– wgląd do akt sprawy w postępowaniu administracyjnym.

3. Forma wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

4. Czy można żądać uzupełnienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej ?

5. Wyłączenie prawa do dostępu do informacji publicznej – podstawa prawna, omówienie orzecznictwa sądowego. Pojęcie prywatności osoby fizycznej oraz danych osobowych.

6. Pojęcie informacji przetworzonej.

7. Czym jest w myśl orzecznictwa pojęcie „ważnego interesu publicznego” ?

8. Odmowa udostępnienia informacji publicznej – omówienie przykładowych decyzji.

9. Odpowiedzialność za nieudostępnienie informacji publicznej.

10. Bezczynność organu – omówienie pojęcia na tle dostępu do informacji publicznej i terminów ustawowych wynikających z ustawy.

11. Ekspertyzy, opinie, opinie radcy prawnego, ochrona praw autorskich, a dostęp do informacji publicznej.

12. „Dokument” – pojęcie dokumentu urzędowego i prywatnego na gruncie KPA i Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Cena szkolenia: 450 zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2016-04-13 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe