DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest omówienie praktycznych problemów z gospodarowaniem środkami publicznymi, w tym z zamówieniami publicznymi.

 Odbiorcy szkolenia
–  pracownicy jednostek sektora finansów publicznych
– pracownicy działów zamówień publicznych
– kierownicy jednostek
-główni księgowi

Po szkoleniu…
Nauczysz się, jak unikać nieprawidłowości rodzących odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA
1. Kto obecnie ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
2. Na czym polega poprawne powierzenie obowiązków rodzących odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny w zakresie gospodarowania środkami unijnymi
 Naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu przyznania środków niezgodnie z procedurami
 Naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na przekazaniu środków niezgodnie z procedurami
 Nieprawidłowe rozliczenie środków unijnych
 Niepoprawne ustalenie kwoty podlegającej zwrotowi
 Niedochodzenie kwoty podlegającej zwrotowi
 Nieprawidłowe umorzenie kwoty podlegającej zwrotowi
 Wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem lub procedurami
 Nieterminowe rozliczenie środków unijnych
 Nieterminowe dokonanie zwrotu środków unijnych
 Nieprawidłowe przekazanie zwróconej kwoty środków unijnych
 Monitorowania projektów unijnych a dyscyplina finansów publicznych
4. Jakie nieprawidłowości w gromadzeniu środków publicznych rodzą odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 Nieprawidłowości przy ustalaniu należności
 Ustalanie odsetek od nieterminowych płatności
 Kary umowne a dyscyplina finansów publicznych wg. nowych przepisów
 Nowe zasady umarzania należności. Należności cywilnoprawne i publicznoprawne
 Nieprawidłowości przy dochodzeniu i pobieraniu należności
 Nowe czyny dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie odraczania i rozkładania na raty należności
5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych
 Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
 Ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości.
 Opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia.
 Określenie kryteriów oceny ofert.
 Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
 Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę.
 Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego
 Naruszenia dyscypliny związane z zawieraniem umowy o zamówienie publiczne
6. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontroli zarządczej
7. Praktyczne aspekty postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 Powody umorzenia postępowania
 Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

TRENER:

Ewaryst Kowalczyk
Doświadczony wykładowca, prawnik, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Zajmuje się prawem związanym ze współpracą pomiędzy sektorem publicznym oraz prywatnym,
a w tym m.in.: zamówieniami publicznymi, partnerstwem publiczno-prywatnym, działalnością pożytku publicznego, pomocą publiczną, dyscypliną finansów publicznych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena szkolenia: 495 zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2015-12-07 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Al. Jerozolimskie 123a, GOLDEN FLOOR

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe